ZGŁOSZENIA INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Od 1 stycznia 2011 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Dotyczy ono zgłaszania odpowiednim Organom Ochrony Środowiska i Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu (SANEPID) instalacji technicznych wytwarzających pole elektromagnetyczne.

W tym zakresie UNI-Net Poland w sposób kompleksowy zajmuje się:

  • gromadzeniem istniejących danych i przeprowadzeniem podstawowej weryfikacji informacji wymaganych do zgłoszenia instalacji,
  • uzupełnianiem informacji wymaganych do zgłoszenia instalacji telekomunikacyjnych,analizą kwalifikacji środowiskowej,
  • wykonaniem pomiarów PEM wokół instalacji
  • sporządzeniem wniosku do właściwych organów ochrony środowiska (wg Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia MŚ z dnia 2 lipca 2011)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1232)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879, 880)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 Nr 130, poz. 880).

Kontakt: d.dziegielewski@uni.net.pl