• Profesjonalna
  łączność radiowa

  Szybka i niezawodna komunikacja

  Najwyższa jakość, łatwość użytkowania, niskie koszty

 • System lokalizacji
  pojazdów i osób

  Pełna informacja o lokalizacji obiektów w trybie online.

  Kontrola zużycia paliwa, ekologiczny styl jazdy, zmniejszenie kosztów.

 • Radiotelefony
  do wypożyczenia

  Sprawna i profesjonalna komunikacja

  to dobra organizacja imprezy masowej.

  Dowolny okres, niezależna częstotliwość,

  niezawodność komunikacji.

Monitorowanie pojazdów GPS – idealny sposób na zarządzanie flotą

System monitorowania pojazdów – UNI-Net Poland Sp. z o.o.

System monitorowania pojazdów UNI-AVL umożliwia śledzenie lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym. Standardowa wersja systemu składa się z trzech elementów:

 • Urządzenie GPS – montowane w pojeździe
 • Program wizualizacyjny – aplikacja uruchamiana przez użytkownika przy wykorzystaniu sieci Internet.
 • Serwer UNI-AVL – wchodzący w skład centrum informatycznego UNI-NET, przetwarzający i udostępniający dane użytkownikom

Kilka słów o urządzeniu GPS

Urządzenia GPS pobierają dane o pozycji z satelitarnego systemu GPS i za pośrednictwem transmisji danych GPRS informacje przesyłane są online do centrum monitorowania. W przypadku pojawienia się przerw w transmisji danych spowodowanych chwilowym brakiem dostępu do sieci GSM, napływające do pamięci lokalizatora GPS dane o położeniu zapamiętywane są w urządzeniu i wysyłane po przywróceniu dostępu do sieci GSM.
Częstotliwość zapisu danych jest definiowana przez klienta. System monitoringu pojazdów GPS uwzględnia także kontrolę różnych parametrów poprzez podłączenie urządzenia do komputera pokładowego (np. włączenie/wyłączenie stacyjki, otwarcie/zamknięcie drzwi) lub montowanie własnych czujników (otwarcie/zamknięcie korka wlewu paliwa, temperatura, zdalna kontrola trzeźwości, itp.)

Podpięcie urządzenia GPS pod magistralę szyny CAN

W zależności od potrzeb klienta istnieje możliwość rozszerzenia zakresu monitorowanych parametrów poprzez odczyt danych z magistrali szyny CAN. Urządzenie może rejestrować dostępne sygnały i parametry samochodu takie jak:

 • stan licznika
 • prędkość pojazdu,
 • prędkość obrotowa silnika,
 • całkowity czas pracy,
 • całkowite zużycie paliwa,
 • poziom paliwa w baku,
 • otwarcie drzwi

Monitorowanie pojazdów GPS za granicą

Istnieją dwa modele monitorowania pojazdów za granicami kraju. Jeżeli istnieje potrzeba monitorowania pojazdów w trybie online uruchomiona jest usługa roamingu. W momencie przekroczenia granicy urządzenie GPS korzysta z usług dostępnego operatora GSM. Jeżeli klient nie chce ponosić dodatkowych kosztów związanych z transmisją danych, urządzenia mogą gromadzić dane w pamięci oraz przesłać dane historyczne po powrocie do kraju.

Kontrola zużycia paliwa

W zależności od typu pojazdu wykorzystywane są różne metody pomiaru paliwa
System dostarcza kompleksowych danych o paliwie w oparciu o:

monitoring pojazdów gps - kontrola paliwa

 • sondę paliwa – montowana w baku pojazdu,
 • moduł CAN – odczytuje informacje z komputera pokładowego,
 • moduł pływaka – odczytuje dane z fabrycznie montowanego pływaka w pojeździe
 • zabezpieczenie wlewu paliwa – służy do kontroli i monitorowania dostępu do wlewu paliwa

Najpopularniejszą formą kontroli paliwa w pojazdach jest zamontowanie w zbiorniku paliwa sondy. System rejestruje podstawowe zdarzenia związane z poziomem paliwa danego pojazdu zapewniając informacje o:

 • tankowaniu paliwa (ilość zatankowanego paliwa oraz lokalizacja)
 • bieżącym stanie paliwa w zbiorniku
 • zużyciu paliwa podczas jazdy i na postoju
 • nieuprawnionym poborze paliwa

Sonda paliwa może być zastosowana w większości pojazdów. Jej użycie zaleca się przy pojazdach o dużej pojemności baku. Jeśli pojazd posiada dwa baki lub jeden dzielony zaleca się użycie dwóch sond niezależnych. W przypadku pojazdów osobowych i mniejszych dostawczych urządzenie GPS podłącza się do magistrali szyny CAN (jeżeli pojazd posiada) co pozwala na pozyskanie danych dotyczących średniego i całkowitego spalania czy poziomu paliwa. Rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie dokładnej analizy zużycia paliwa, co ułatwia weryfikację ponoszonych kosztów zakupu paliwa w stosunku do jego uzasadnionego zużycia.

Zdalna kontrola trzeźwości kierowcy

monitoring gps samochodu - kontrola trzeźwiści

Istnieje możliwość zdalnej kontroli trzeźwości kierowcy. Zamontowana w kabinie kierowcy czujka przeznaczona jest do stałego mierzenia składu powietrza i automatycznego alarmowania wskazanych osób w przypadku wykrycia w nim stężenia alkoholu.

Monitoring VIDEO

Monitoring VIDEO w pojazdach zyskuje na popularności. Coraz częściej jest wykorzystywany zarówno w autokarach, autobusach, busach jak i w pojazdach firmowych, specjalistycznych, osobowych. W porównaniu do standardowych rejestratorów stosowanych np. w budynkach, rejestratory mobilne mają zdecydowanie większą odporność na drgania i wstrząsy. Montowany jest wewnątrz kabiny pojazdu np. w schowku. Podłącza się go do akumulatora oraz zapłonu. W zależności od potrzeb może nagrywać w dwóch trybach: kiedy stacyjka zostanie włączona urządzenie rozpocznie automatycznie nagrywanie lub gdy funkcja detekcji ruchu jest włączona, rejestrator zacznie nagrywać po wykryciu ruchu (w tym przypadku jest stały pobór prądu z akumulatora).

Monitoring floty – zalety rozwiązania

System monitorowania pojazdów GPS przeznaczony jest dla firm każdej wielkości. Wdrożenie systemu usprawnia podstawowe procesy w przedsiębiorstwie poprzez zmniejszenie kosztów, zwiększenie kontroli, zautomatyzowanie raportowania, zwiększenie bezpieczeństwa.

Zmniejszenie kosztów i wzrost wydajności pracy floty

 • Redukcja kosztów związanych z eksploatacją pojazdów
 • Zmniejszenie zużycia paliwa dzięki eliminacji nieekonomicznego stylu jazdy kierowcy
 • Redukcja nadużyć przez kierowców (nieautoryzowane przebiegi, nieoptymalne trasy, kradzież paliwa)
 • Zabezpieczenie zasobów poprzez określenie dopuszczalnej strefy przebywania
 • Wydawanie zlecenia do pojazdu zlokalizowanego najbliżej celu
 • Zniżki na ubezpieczeniach
 • Pełna kontrola maszynogodzin i roboczogodzin do celów rozliczeniowych

Maksymalna kontrola nad flotą pojazdów

 • Wizualizacja tras w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie pracy urządzeń zewnętrznych
 • Weryfikacja wypełnionych zadań przez kierowców
 • Zwiększenie terminowości
 • Zapewnienie mechanizmów planowania i optymalizacji pracy jak i metod tzw.„zarządzania wyjątkami”, czyli ograniczenia interwencji osoby kontrolującej jedynie do faktycznie istotnych przypadków
 • Rozróżnienie wyjazdów służbowych od prywatnych
 • Możliwość definiowania alertów o przekroczeniu ustalonych wartości (maksymalnej prędkości, opuszczeniu zdefiniowanej strefy)
 • Kontrola stanu paliwa w zbiorniku

Kompleksowe raporty z pracy pojazdów

 • Odtwarzanie tras historycznych
 • Archiwizacja informacji o przebiegu tras oraz aktywności samochodu
 • Szybki eksport raportów do popularnych formatów aplikacji biurowych (Excel)
 • Dostęp do danych pojazdu i odbytych przez niego trasach Odczyt zdarzeń i prezentacja danych w formie zestawień i wykresów
 • Przesyłanie informacji o stanie dodatkowych czujników
 • Podział raportów z pracy z podziałem na kursy i postoje pojazdu

Wzrost bezpieczeństwa i wygody

 • Skuteczna ochrona kierowców i pojazdu
 • Zdalna kontrola trzeźwości kierowców
 • Automatyczne alertowanie zdefiniowanych służb o wykryciu w kabinie kierowcy stężenia alkoholu w powietrzu
 • Możliwość śledzenia trasy pojazdów online
 • Możliwość nanoszenia własnych punktów – definiowanie obszarów istotnych dla użytkownika
 • Identyfikacja kierowcy w przypadku pojazdów użytkowanych przez wielu pracowników
 • Odbieranie sygnałów alarmowych
 • Wzrost ochrony środowiska poprzez redukcję emisji spalin w wyniku eliminacji szkodliwych dla środowiska zachowań kierowcy takich jak: przekraczanie dozwolonych prędkości, zbyt gwałtowne przyspieszenia czy hamowania pojazdu, przekraczanie dopuszczalnych obrotów silnika

Monitoring GPS samochodu osobowego – łatwo i skutecznie

Styl jazdy kierowców
Monitoring pojazdów gps umożliwia ocenę ecodrivingu poszczególnych kierowców. System gwarantuje pełną informację o stylu jazdy kierowcy rejestrując wszelkie dane jak: przekroczenia prędkości, nagłe przyspieszenia, nagłe hamowania, itp. Na podstawie skali i częstotliwości występowania powyższych czynników system w czasie rzeczywistym dostarcza oceny ekojazdy danego kierowcy. Raport eco-driving przedstawia procentowy udział danego stylu jazdy kierowcy na trasie przejazdu. Funkcjonalność ta umożliwia stałą kontrolę kierowcy oraz zwrócenie uwagi wybranym kierowcom o nieoptymalnym wykorzystaniu pojazdu.

Alarmowanie o sytuacjach nadzwyczajnych
System pozwala użytkownikom definiować alarmy informujące w czasie rzeczywistym o przekroczeniu wartości określonych parametrów przez wybrany pojazd. Najpopularniejsze alarmy dotyczą: zbliżającego się terminu przeglądu lub ubezpieczenia (OC/AC), przekroczenia dozwolonej prędkości, aktywacji wybranych czujników (np. stacyjki, drzwi) wyjazdu poza obszar. Użytkownik może wybrać sposób w jaki ma być informowany o zdarzeniu: alarm systemowy czyli komunikat prezentowany w aplikacji, wiadomość SMS, wiadomość mailowa.

Ewidencja przebiegu pojazdu
Moduł wspomaga tworzenie i uzupełnianie kart drogowych poprzez automatyczne generowanie tabeli kursów. Raport stanowi źródło podstawowych informacji o realizacji prac danego kierowcy w tym zawiera podstawowe dane takie jak: nr karty, gps monitoring pojazdów - ewidencjadata, nr rejestracyjny, lista zleceń (cel wyjazdu), czas rozpoczęcia jazdy, czas zakończenia jazdy, ilość godzin pracy kierowcy, stan licznika na początek i na koniec trasy oraz poszczególne punkty trasy. Użytkownik ma możliwość tworzenia kilku kart drogowych jednocześnie. System umożliwia eksport danej karty drogowej do pliku oraz jej wydruk.

UNI-Net Poland
Kontakt
telefon
tel.: 22 205 0851
fax: 22 378 1170

brands