Usługa UNI-AVL zapewnia monitorowanie i zarządzanie zasobami w bardzo szerokim zakresie – w odniesieniu do pojazdów, personelu, sprzętu, ładunków itp. System umożliwia osobie odpowiedzialnej za kontrolę pracy floty uzyskiwanie i analizowanie informacji nt. położenia geograficznego, przemieszczania się oraz stanu monitorowanych obiektów. Urządzenia UNI-AVL pobierają dane o pozycji z satelitarnego systemu GPS i za pośrednictwem transmisji danych GPRS informacje przesyłane są online do centrum monitorowania.
 

System lokalizacji pojazdów

System udostępnia komplet map wyposażonych w plany miast, zarysy budynków, istotne dla użytkownika punkty, na których prezentowane są zlokalizowane pojazdy. Gwarantuje to:

 • Lokalizację aktualnej pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym
 • Szczegółowe informacje dot. obiektu (prędkość, kierunek, obroty, przebieg)
 • Informacje o stanie czujników zamontowanych w pojeździe (np. włączenie/wyłączenie stacyjki, włączenie klimatyzacji, itp.)
 • Wyszukiwanie pojazdu najbliżej celu po zdefiniowaniu adresu
 • Możliwość wyszukiwania tras przejazdu
 • Definiowanie i oznaczanie obszarów istotnych dla użytkownika wraz z sygnalizacją wjazdu/wyjazdu ze zdefiniowanej strefy
 • Podgląd na mapie historii tras przejazdu pojazdu (czas i ilość przebytych kilometrów)
 • Kontrola punktualności (zgodność z rozkładem jazdy)

Użytkownik ma możliwość wyboru wyświetlanej w danym momencie rodzaju mapy.
 

Lokalizator GPS pojazdów

Urządzenia zamontowane w pojazdach są podstawowymi elementami systemu, który komunikuje się z nimi dzięki technologii GSM/GPRS. Urządzenie to o niewielkich rozmiarach może być ukryte w dowolnym pojeździe. Jego architektura wewnętrzna i najwyższej jakości podzespoły gwarantują stabilną pracę w trudnych warunkach.
 

Monitoring floty – Wybrane funkcjonalności:

 • Obszary – definiowanie i oznaczanie stref istotnych dla użytkownika wraz z sygnalizacją wjazdu/wyjazdu ze zdefiniowanej strefy
 • Kontrola paliwa – system zapewnia bieżącą kontrolę paliwa w oparciu o:
  • Sondę paliwa
  • Moduł CAN
  • Moduł pływaka
  • Zabezpieczenie wlewu paliwa
 • Zdalna kontrola trzeźwości kierowcy – zamontowana w kabinie kierowcy czujka przeznaczona jest do stałego mierzenia składu powietrza i automatycznego alarmowania w przypadku wykrycia w nim stężenia alkoholu.
 • Ocena stylu jazdy kierowcy – system gwarantuje pełną informację o stylu jazdy kierowcy rejestrując wszelkie dane jak: przekroczenia prędkości, nagłe przyspieszenia, nagłe hamowania, itp
 • Dzienna Karta Drogowa (Ewidencja Przebiegu dla celów VAT) – moduł wspomaga tworzenie i uzupełnianie kart drogowych poprzez automatyczne generowanie tabeli kursów z podaniem daty, czasu, przebiegu, itp.
 • Alarmy SMS / E-mail / systemowe – możliwość definiowania przez użytkownika alarmów informujących w czasie rzeczywistym o przekroczeniu wartości określonych parametrów przez dany pojazd, np.
  • Wykrycie oparów alkoholu w kabinie kierowcy
  • Przekroczenie prędkości
  • Wyjazd ze zdefiniowanej strefy
  • Praca po godzinach
  • Zbliżający się termin przeglądu/ubezpieczenia
 • Raporty
  • Raporty dla wybranego obiektu i dla całej floty
  • Eksport raportów do różnych formatów np. Excel/PDF/PNG
  • Ślad przebytej trasy na mapie
  • Dostęp online do raportów historycznych (archiwizacja minimum 12 miesięcy)
 • Aplikacje na urządzenia mobilne
  • na system Android
  • na system iOS.

System lokalizacji pojazdów