Bezpieczna droga do szkoły - lokalizator

UNI-AVL zapewnia stałe monitorowanie trasy przejazdu autobusu szkolnego na mapie gminy i weryfikowanie zgodności przemieszczania się z rozkładem jazdy, co w znacznym stopniu wpływa na wzrost bezpieczeństwa przewożonych dzieci. System lokalizacji pojazdów zapewnia możliwość odtworzenia historii poruszania się pojazdu w określonym przez jednostkę nadzorującą system czasie. Na ekranie pojawi się trasa przejechana przez autobus, jak i dokładny czas, w którym pojazd przebywał w określonym miejscu.

Korzyści wdrożenia systemu UNI-AVL:

Gmina:
 • zdalna kontrola trzeźwości kierowców
 • kontrola jakości świadczonej usługi dowozu uczniów do szkoły (opcjonalny pomiar temperatury wewnątrz pojazdu)
 • pełna informacja o położeniu pojazdu w czasie rzeczywistym na mapie wyświetlanej na ekranie komputera
 • informacja o stylu jazdy kierowców (rejestracja przekroczeń prędkości, nagłych hamowań, gwałtownych przyspieszeń, itp.)
 • zwiększenie terminowości
 • redukcja nadużyć przez kierowców (nieautoryzowane przebiegi, nieoptymalne trasy, kradzież paliwa)
 • precyzyjne określenie czasu i ilości przejechanych kilometrów
 • możliwość rzeczywistego rozliczania się z przewoźnikiem
 • rzetelne źródło do analiz i prognoz
 • możliwość definiowania alertów o przekroczeniu ustalonych wartości (maksymalnej prędkości, wystąpieniu kolizji, opuszczeniu zdefiniowanej strefy, spadku dopuszczalnej temperatury minimalnej w przedziale pasażerskim)
UNI-AVL to idealne rozwiązanie dla podmiotów decydujących i odpowiedzialnych za bezpieczny transport uczniów do i ze szkoły.
Szkoła:
 • informacja o opóźnieniach w przyjazdach uczniów do szkoły
 • informacja o gotowości Gimbusu do odjazdu
 • aktualne położenie autobusu szkolnego online

lokalizacja autobusu szkolnego

Rodzice:
 • zwiększenie bezpieczeństwa uczniów (każdy nieplanowany postój, zgaszenie silnika są od razu widoczne na ekranie osoby nadzorującej)
 • możliwość udostępnienia rodzicom dedykowanego portalu na którym prezentowane są:
  • godziny wjazdu i wyjazdu z obszaru szkoły
  • ślady tras na mapie z dnia bieżącego ze wskazaniem punktów i czasem otwarcia drzwi
  • ślad i aktualna pozycja pojazdu na mapie

 

UNI-AVL to wzrost bezpieczeństwa.

UNI-AVL zapewnia monitorowanie i kontrolę w bardzo szerokim zakresie. W autobusie szkolnym zostaje zamontowany moduł lokalizacji i transmisji danych. Urządzenia UNI-AVL pobierają dane o pozycji z satelitarnego systemu GPS i za pośrednictwem transmisji danych GPRS informacje przesyłane są online do centrum monitorowania.

 

Oprogramowanie może być instalowane na jednym lub kilku stanowiskach dyspozytorskich z definiowanym dostępem do systemu.
W przypadku kiedy transport realizowany jest przez podmiot zewnętrzny, można moduł lokalizacji ograniczyć czasowo wyłącznie do zakresu godzin objętych umową.

 

Wersja demonstracyjna portalu dla rodziców

http://www.bezpiecznaszkola.info.pl/  

Login: Demo     Hasło: Demo