ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE

Dzięki wieloletnim doświadczeniu i wiedzy eksperckiej w zakresie integracji systemów informatycznych specjalizujemy się w dostarczaniu profesjonalnych pulpitów raportujących. Wdrażamy rozwiązania klasy Business Intelligence w oparciu o platformę firmy Oracle.

Business Intelligence stanowi kompleksową platformę analityczno – raportową, która umożliwia wykorzystanie ogromnej ilości gromadzonych w firmie danych do celów biznesowych.

Business Intelligence to zestaw narzędzi służących do efektywnego zbierania, przetwarzania, analizowania i prezentacji danych w formach pozwalających na dalszą analizę (interaktywne kokpity informacyjne, raporty, zestawienia, diagramy, itp).

Wszystkie elementy są zintegrowane w ramach jednej, wspólnej architektury opartej o spójny model metadanych, co zapewnia łatwy i intuicyjny sposób dostępu do informacji pochodzących z wielu heterogenicznych źródeł. Rozwiązanie integruje się z wszystkimi popularnymi źródłami danych, hurtowniami danych, aplikacjami biznesowymi, narzędziami ETL, portalami, serwerami aplikacji oraz innymi narzędziami analitycznymi. Innowacyjna platforma Business Intelligence zapewnia użytkownikom samodzielny dostęp do aktualnych i istotnych danych za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu internetowego a jednoczesny dostęp do wielu źródeł informacji umożliwia szybkie podejmowanie trafnych decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie.

Podstawowe elementy systemu to:

 • wydajny  i skalowalny serwer obsługi zapytań i analiz, umożliwiający łączenie danych z różnych źródeł
 • narzędzia do szybkiego tworzenia zapytań i analiz ad – hoc, które umożliwiają łatwe tworzenie nowych analiz od podstaw lub intuicyjne modyfikowanie już istniejących
 • interaktywne kokpity informacyjne (dashboardy), które dzięki spersonalizowanym widokom danych ułatwiają szybkie podejmowanie trafnych decyzji. Użytkownicy pracują z dynamicznymi powiadomieniami, wykresami, tabelami, grafikami i paskami informacyjnymi a intuicyjna nawigacja pozwala w łatwy sposób zlokalizować istotne informacje
 • wysokowydajne mechanizmy raportowania umożliwiające generowanie raportów na podstawie danych z wielu źródeł i publikowanie ich w różnych formatach oraz za pomocą różnych kanałów publikacji
 • rozwiązania skierowane do pracowników mobilnych korzystających z komputerów niepodłączonych do sieci
 • mechanizmy powiadomień umożliwiające przechwytywanie i rozsyłanie różnymi kanałami powiadomień w reakcji na uprzednio zdefiniowane zdarzenia biznesowe w celu wspomagania szybkiego podejmowania decyzji.

Wszelkie spersonalizowane analizy i raporty mogą być prezentowane bezpośrednio w systemie, publikowane na portalach, automatycznie wysyłane w określonych terminach pocztą elektroniczną lub w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenia powodziowe, zagrożenia wstrzymania produkcji, przekroczenie minimalnych/maksymalnych stanów magazynowych, wahania kursów walut, itp.) wysyłane w skróconej wersji jako alerty na telefon komórkowy – tak aby czas reakcji osób decyzyjnych został skrócony do minimum.

Nasz produkt można łatwo zintegrować z dotychczasową infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa uzyskując maksymalny zwrot z poniesionej inwestycji a jednolity model bezpieczeństwa i możliwość wspólnego konfigurowania i zarządzania wieloma elementami systemu Business Intelligence znacznie upraszcza administrację i obniża koszty operacyjne.
 
 

ANALIZA I MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH

Uwzględniając potrzeby biznesowe i technologiczne naszych klientów zapewniamy profesjonalne kompleksowe wsparcie w zakresie inteligentnego zarządzania procesami biznesowymi w obrębie przedsiębiorstwa i jego otoczeniu. Wykorzystujemy narzędzia IBM BPM, które oferują łatwy w użytkowaniu interfejs z mechanizmami monitorowania i optymalizowania poszczególnych procesów. Wykorzystywana technologia IBM to IBM Process Server oraz IBM Decision Server. Nasze działania realizujemy w oparciu o:

 • Analizę procesów biznesowych – identyfikacje procesów, ich priorytetów i potencjału
 • Projekt indywidualnego rozwiązania dostosowanego do potrzeb klienta
 • Wdrożenie pilotażowe
 • Plan długoterminowej strategii – optymalizacja i automatyzacja całości procesów w firmie
 • Etap wdrożenia i nadzoru nad uruchomieniem produkcyjnym

co zapewnia

 • Zwiększenie elastyczności i funkcjonalności obecnej infrastruktury
 • Ustanowienie wspólnego języka dla IT i biznesu
 • Konsolidację danych oraz zwiększenie dostępu oraz przejrzystości do danych
 • Integracja z istniejącymi systemami oraz wykorzystanie powstającej architektury zorientowanej na usługi (SOA)

Automatyzacja procesów w połączeniu z architekturą zorientowaną na usługi (SOA) i rozwiązaniami integracyjnymi ujednolicają język komunikacji wszystkich systemów IT w przedsiębiorstwie. Pozwala to na elastyczne budowanie procesów, a tym samym szybsze reagowanie na potrzeby rynku a zoptymalizowane i zautomatyzowane procesy pomagają osiągnąć niższe koszty i wyższe przychody.

 

INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Bazując na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu zajmujemy się integracją różnych systemów IT, sprzętu oraz oprogramowania w jedno spójne, bezpieczne i sprawnie działające środowisko IT. Świadczymy kompleksowe usługi integracyjne od konsultacji i audytu z obszaru integracji systemów IT po modelowanie, projektowanie, dostawę sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracje i wdrożenie. Swą uwagę skupiamy na skutecznym integrowaniu infrastruktury technologicznej zapewniając:

 • Płynny przepływ informacji i danych pomiędzy różnymi systemami
 • Efektywniejszą pracę systemów raportujących
 • Konsolidację środowiska aplikacyjnego
 • Niezawodność, wydajność i kompletność informacji zarządczej
 • Usprawnienie i automatyzację procesów
 • Płynną integracje nowych systemów  z istniejącą infrastrukturą.
 • Centralizacje zarządzania i redukcję wydatków

W tworzeniu bezpiecznych, wydajnych i skalowalnych rozwiązań wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych partnerów technologicznych. Do tego rozwiązania wykorzystujemy produkty IBM MQ, IBM Integration Bus oraz IBM DataPower

 

SYSTEMY BACKUPU i ARCHIWIZACJI

Specjalizujemy się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań ułatwiających zarządzanie systemami pamięci masowych. Wybór technologii dopasowujemy do konkretnych wymagań klienta uwzględniając potrzeby i specyfikę aktualnego środowiska IT, tak aby w pełni zrealizować cel biznesowy danego projektu. Przygotowujemy projekty kompletnej infrastruktury realizującej backup z uwzględnieniem priorytetów zabezpieczanych informacji. Przeprowadzamy także kompleksowe szkolenia  z zakresu obsługi i administracji systemu oraz oferujemy opiekę powdrożeniową. Bazujemy na czołowych rozwiązaniach firmy IBM między innymi IBM Spectrum Protect oraz IBM Virtual Storage. Główne zalety naszych rozwiązań to:

 • Skuteczna ochrona danych w trybie on-line – profesjonalny system backupu zapewnia ciągłość działania aplikacji biznesowych kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o technologie wykonywania kopii zapasowych w trybie on-line. Dodatkowo, nasze rozwiązania pozwalają w łatwy i szybki sposób dotrzeć do danych utraconych podczas awarii a także umożliwiają szybkie i skuteczne przywrócenie pracy całego środowiska dzięki przechowywaniu zapasowych i archiwalnych kopii danych w pamięciach zewnętrznych.
 • Skalowalność architektury – umożliwia ochronę dużej ilości komputerów  pracujących pod kontrolą różnorodnych systemów operacyjnych, na różnych platformach sprzętowych.
 • Scentralizowane zarządzanie  – wykonywaniem kopii zapasowych rozproszonego, heterogenicznego systemu komputerowego.
 • Automatyzacja zadań – w zakresie przydzielania, monitorowania, raportowania, rozliczania i dostarczania właściwych poziomów usług pamięci masowej.
 • Optymalizacja procesów – nowoczesne rozwiązania  tworzenia backupów i kompresji przesyłanych danych umożliwiają  optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów sieciowych i dyskowych