Kontakt

UNI-Net Poland Sp. z o.o.

ul. Bruzdowa 94A

02-991 Warszawa

tel.: 22 205 0851

tel: 606 440 954

fax: 22 378 1170

mail: biuro@uni.net.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

 

Wpisana do KRS pod numerem 0000329810
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał Zakładowy: 3 000 000 zł,
NIP: 522-29-21-430, REGON: 141874362