• Profesjonalna
  łączność radiowa

  Szybka i niezawodna komunikacja

  Najwyższa jakość, łatwość użytkowania, niskie koszty

 • System lokalizacji
  pojazdów i osób

  Pełna informacja o lokalizacji obiektów w trybie online.

  Kontrola zużycia paliwa, ekologiczny styl jazdy, zmniejszenie kosztów.

 • Radiotelefony
  do wypożyczenia

  Sprawna i profesjonalna komunikacja

  to dobra organizacja imprezy masowej.

  Dowolny okres, niezależna częstotliwość,

  niezawodność komunikacji.

Łączność radiowa – UNI-Net Poland Sp. z o.o.

Wdrożenie profesjonalnej łączności radiowej wpływa na zwiększenie skuteczności koordynacji działań przez dyspozytora oraz uproszczenie przepływu informacji do pracowników w terenie. Radiowa łączność oferuje wiele funkcjonalności w zależności od potrzeb użytkowników:

Połączenia indywidualne

Każdy użytkownik sieci posiada swój indywidualny numer wywoławczy. Połączenie między dwoma użytkownikami realizowane jest poprzez wybranie numeru wywoławczego, a kanał przydzielony tej rozmowie jest niedostępny dla innych użytkowników, dzięki czemu rozmowa nie jest słyszana przez osoby nieupoważnione.

Połączenia grupowe i połączenia ze wszystkimi

Każdy z uczestników może należeć do określonej grupy, który ma przydzielony odpowiedni numer wywoławczy. Połączenie grupowe realizowane jest natychmiast po wybraniu tego numeru. Połączenia grupowe zastępują spotkania osobiste, a tym samym pozwalają zaoszczędzić czas przeznaczony na dojazd i organizację spotkania. Grupa osób rozmawia w tym samym czasie typu „każdy mówi – każdy słyszy”, a połączenie jest proste i szybkie.

Połączenia z pierwszeństwem obsługi

Połączenia indywidualne oraz grupowe mogą być realizowane w trybie priorytetowym. W wypadku zajętości systemu wywoływanie obsługiwane jest w sposób przyspieszony przed wywołaniami mającymi niższy priorytet. Pomaga to zaoszczędzić cenny czas przeznaczony na oczekiwanie na połączenie w danej sytuacji.

Połączenia alarmowe

Są to połączenia z najwyższym priorytetem. Nawet w wypadku zajętości wywoływanego abonenta połączenie alarmowe jest realizowane natychmiast. Szczególnie ważne w sytuacjach niecierpiących zwłoki, kiedy to dyspozytor chce przekazać informacje o znaczeniu strategicznym.

Wiadomości tekstowe

Krótkie wiadomości tekstowe (SMS) do 256 znaków w postaci poleceń i zarządzeń mogą być stosowane w celu koordynacji bieżących działań.

Pozycjonowanie GPS radiotelefonów

Urządzenia radiotelefoniczne mogą być wyposażone w odbiornik GPS, dzięki któremu mogą przesyłać swoje aktualne współrzędne do aplikacji monitorującej.

Wypożyczenie radiotelefonów

Prowadzimy wypożyczalnię radiotelefonów na różnego rodzaju imprezy masowe, mecze, plany filmowe oraz inne przedsięwzięcia, w którym potrzebna jest szybka i niezawodna komunikacja radiowa.

Przykłady wykorzystania łączności radiowej:

 • Imprezy plenerowe (np. zawody sportowe, koncerty, eventy tematyczne, targi)
 • Wernisaże, wystawy, bankiety
 • Place budowy
 • Produkcje filmowe
 • Hotele, galerie, magazyny, hale produkcyjne
 • Taksówkarze
 • Agencje ochrony

Rodzaje radiotelefonów:

 • Radiotelefony ręczne przenośne
 • Radiotelefony przewoźne
 • Radio bazowe

Oferujemy dodatkowe opcje w zakresie serwisu radiotelefonów:

 • Opracowanie planów numeracji urządzeń radiotelefonicznych wraz z propozycjami organizacji pracy podsieci zabezpieczające jej prawidłowe i bezkolizyjne funkcjonowanie
 • Przeprowadzenie szkolenia w zakresie realizowanych funkcji i zasad obsługi urządzeń radiotelefonicznych
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Możliwy stały 24 godzinny nadzór nad działaniem stacji
 • Możliwość zakupu potrzebnych akcesoriów do wybranych modeli radiotelefonów
 • Zastępcze urządzenie na czas przeprowadzanej naprawy lub konserwacji stacji centralnej oraz radiotelefonów

Charakterystyka cyfrowej łączności radiowej

Zasięg
Cyfrowa łączność wykorzystuje technologie naprawy błędów, które odtwarzają głos z niemal oryginalną wiernością z większości obszaru objętego zasięgiem. Nawet przy znacznym spadku mocy sygnału wiadomość dociera do odbiorcy bez zniekształceń.

Sukces niezawodnej łączności zapewnia automatyczny wybór najdogodniejszego pod względem zasięgu przemiennika.

Jakość
Technologia cyfrowej łączności redukuje niedoskonałości innych systemów, zapewniając zwiększenie pojemności kanałów i większą efektywność transmisji, co przekłada się na wysokiej jakości, wolną od zakłóceń niezawodną komunikację. Cyfrowa technologia zapewnia tłumienie szumów i wyższą jakość dźwięku przy większym zasięgu, szczególnie w sytuacjach dużej odległości od stacji bazowej. Efekt ten uzyskano poprzez równoczesne zastosowanie kodeków wąskopasmowych z technologią cyfrowej korekcji błędów. Cyfrowa obróbka sygnału umożliwia oddzielenie szumów od sygnału, wyciszenie tych pierwszych oraz rekonstrukcję sygnału. Zapewnia to doskonałą jakość dźwięku nawet w bardzo głośnym otoczeniu, co przekłada się na zwiększenie efektywnego zasięgu i zapewnia lepszy kontakt z użytkownikami w terenie.

Bezpieczeństwo
Radiowa łączność cyfrowa umożliwia bezpieczną komunikację poprzez utajnienie korespondencji zaawansowanym szyfrowaniem 400 bitowym. Funkcjonowanie systemu zapewniona jest 24 godziny na dobę 365 dni w roku.

Dostęp
Jedną z najważniejszych zalet technologii cyfrowej jest możliwość prowadzenia dwóch jednoczesnych i w pełni niezależnych rozmów na tym samym kanale. Dzięki zastosowaniu technologii wielodostępu z podziałem czasowym, która pozwala na podział kanału na dwie występujące naprzemiennie szczeliny czasowe, możliwa jest równoczesna komunikacja głosowa oraz transmisja w tym samym czasie danych takich jak wiadomości tekstowe, czy dane lokalizacyjne. Skutkiem jest lepsze wykorzystanie pasma poprzez wydajniejsze użycie istniejących kanałów.

Korzyści z użytkowania łączności radiowej:

 • Elastyczność oferty – możliwość wypożyczenia sprzętu od kilku dni do kilku miesięcy
 • Prywatny podsystem łączności bezprzewodowej
 • Łatwość obsługi radiotelefonów – prostota użytkowania i ergonomiczność
 • Wysoka niezawodność sprzętu – odporność na trudne warunki eksploatacji
 • Niskie i stałe opłaty
 • Usprawnienie organizacji pracy z pracownikami mobilnymi oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników
 • Pokrycie zasięgiem łączności całego terenu fabryki, zakładu, rejonu prac
 • Nieskomplikowana struktura i wymagania instalacyjne
UNI-Net Poland
Kontakt
telefon
tel.: 22 205 0851
fax: 22 378 1170

brands